Smluvní podmínky

 1. Popis produktu

  1. Aplikace Intee slouží k tomu, abyste se mohli spojit s lidmi se stejným zájmem či vyhledávat ostatní.

  2. Aplikace Intee je zcela bezplatná.

  3. Vaše údaje, s výjimkou jména a e-mailu, nejsou ze strany aplikace Intee používány za komerčním účelem.

  4. Veškerý obsah sdílený na Intee je veřejný.

  5. Provozovatel aplikace Intee nikterak neručí za chování jeho uživatelů, aplikace pouze zprostředkovává spojení mezi lidmi. Proto buďte obezřetní při jednání s cizími lidmi a vždy si je raději prověřte.

  6. Aplikaci Intee smí užívat pouze osoby starší 15 let.

 2. Smluvní podmínky

  1. Souhlasem se smluvními podmínkami uživatel prohlašuje, že je starší 15 let.

  2. Uživatel se zavazuje používat v rámci aplikace své občanské jméno.

  3. Uživatel se zavazuje používat v rámci aplikace pouze jeden účet.

  4. Uživatel se zavazuje používat pouze jeden svůj účet.

  5. Uživatel aplikace se zavazuje při jejím používání dodržovat právní řád České republiky a zdržet se zásahů do práv ostatních osob, včetně práva duševního vlastnictví.

  6. Je zakázáno sdílet jakýkoliv obsah, který by porušoval zákony České republiky, uváděl ostatní uživatele v omyl či diskriminoval ostatní uživatele na rasy, etnického původu, náboženského vyznání.

  7. Všechen obsah, který si přidáte na Intee je veřejný a souhlasíte s tím, že jej může znát kdokoliv

  8. Je zakázáno sbírat informace z aplikace Intee strojovým způsobem či jakkoliv zasahovat do obsahu sdíleného ostatními stranami.

  9. Při porušení smluvních podmínek má provozovatel aplikace Intee právo zablokovat Váš účet či odstranit závadný obsah. V případě porušení bodu 2. si provozovatel vyhrazuje právo změnit jméno, pod kterým uživatel na aplikaci Intee vystupuje. Uživatel má v tomto právo být informován o důvodech, které vedly ke krokům uvedených v tomto bodě.

  10. Osoba, které byl účet zablokován, nesmí bez souhlasu provozovatele založit jiný účet na aplikaci Intee.

  11. V souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 si provozovatel aplikace Intee vyhrazuje právo změny smluvních podmínek, a to v celém jejich rozsahu. V takovém případě bude uživatel aplikace nejméně 30 dní předem informován o jejich změně a má právo do okamžiku účinnosti těchto změn je odmítnout a ukončit tak užívání Intee.